Δήλωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις STYLE | 13 Απριλίου 2019

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Δήλωση Συμμετοχών στις Εξετάσεις STYLE | 13 Απριλίου 2019

Τί Είναι οι Εξετάσεις Style;

Οι εξετάσεις School Tests for Young Learners of English (STYLE) έχουν σχεδιαστεί για μαθητές νεαρής ηλικίας, 7-12 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν αντικειμενική αξιολόγηση του επιπέδου γλωσσομάθειάς τους στην Αγγλική ως δεύτερη ή άλλη γλώσσα, σε επίπεδο αρχαρίων.

Επίπεδα Πιστοποίησης Style;

Οι εξετάσεις Style παρέχουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε 4 διαφορετικά επίπεδα (levels).

Αναλυτικότερα:

Style Level 1: Παρέχουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής στο επίπεδο Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Η εξέταση STYLE Level 1 εξετάζει την επικοινωνιακή ικανότητα σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες όπως κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου καθώς και λεξιλόγιο και γραμματική. Μάθετε περισσότερα για τη δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων Style Level 1, εδώ.

Style Level 2: Παρέχουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής σε επίπεδο μεταξύ των επιπέδων Α1 και Α2 του CEFR. Η εξέταση STYLE Level 2 εξετάζει την επικοινωνιακή ικανότητα σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες όπως κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου καθώς και λεξιλόγιο και γραμματική. Μάθετε περισσότερα για τη δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων Style Level 2, εδώ.

Style Level 3: Παρέχουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής στο επίπεδο Α2 του CEFR. Η εξέταση STYLE Level 3 εξετάζει την επικοινωνιακή ικανότητα σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες όπως κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου καθώς και λεξιλόγιο και γραμματική. Μάθετε περισσότερα για τη δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων Style Level 3, εδώ.

Style Level 4: Παρέχουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής στο ανώτατο σημείο του επιπέδου Α2 του CEFR. Η εξέταση STYLE Level 4 εξετάζει την επικοινωνιακή ικανότητα σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες όπως κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου καθώς και λεξιλόγιο και γραμματική. Μάθετε περισσότερα για τη δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων Style Level 4, εδώ.

Οι εξετάσεις Style έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνουν ερεθίσματα και κίνητρα σε μαθητές νεαρής ηλικίας αξιοποιώντας δομή, εικόνες και δραστηριότητες τα οποία είναι κατάλληλα προς την ηλικία των υποψηφίων.

Γιατί Style;

Μέσα από τη συγκεκριμένη αξιόπιστη αξιολόγηση, οι γονείς έχουν μια εικόνα για την πρόοδο των παιδιών τους και οι μαθητές αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη διαχείριση στρεσογόνων ερεθισμάτων όπως αυτό μιας εξέτασης.

Πιο αναλυτικά:

– Η εμπειρία των εξετάσεων είναι διασκεδαστική και κατάλληλη για παιδιά,

– Το περιεχόμενο της εξέτασης είναι οικείο στους μικρούς μαθητές,

– Η δομή των tests εισάγει τους μαθητές ομαλά στις μελλοντικές εξετάσεις τους,

– Οι μαθητές εξετάζονται και αξιολογούνται ξεχωριστά στη κάθε δεξιότητα και οι γονείς έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της προόδου των παιδιών τους και επιπλέον,

– Επιβραβεύεται η συμμετοχή όλων των μαθητών με αποτέλεσμα να αποκτούν κίνητρο για μάθηση.

Σε Συνεργασία με το Hellenic American University

Οι εξετάσεις STYLE αναπτύσσονται από το Hellenic American University, ένα μη-κερδοσκοπικό ίδρυμα υπαγόμενο στην Πολιτεία του New Hampshire, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και φορείς στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Όλα τα μέρη των εξετάσεων συμμορφώνονται προς συγκεκριμένους ειδικούς κανονισμούς και εξεταστικές προδιαγραφές.

Τα ερωτήματα προαξιολογούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι είναι τυποποιημένα και έγκυρα.

Ειδική φροντίδα αποδίδεται ώστε οι εξετάσεις να είναι ισότιμες και προσβάσιμες προς όλους τους υποψήφιους.

Δήλωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις Style – 13 Απριλίου 2019

Η επόμενη εξεταστική περίοδος για το Style είναι το Σάββατο, 13 Απριλίου 2019.

Αν θέλετε και το δικό σας παιδί να λάβει μέρος σε αυτές δεν έχετε παρά να μας τηλεφωνήσετε στο 210 66 23 165.

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα που θα βρείτε στη σελίδα επικοινωνίας.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print