Τάξεις Αγγλικών και Επίπεδα

Επίπεδα - Τάξεις Αγγλικών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το να γνωρίζει κάποιος πιστοποιημένα Αγγλικά, είναι απαραίτητο προσόν για σπουδές ή εργασία στον ιδιωτικό τομέα ή το Δημόσιο (ΑΣΕΠ). Τα διάφορα επίπεδα / τάξεις Αγγλικών διαβαθμίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (και μοριοδοτούνται από το ΑΣΕΠ), ως εξής:

Επίπεδα – Τάξεις Αγγλικών

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ΑναφοράςΕπίπεδο Γνώσης
Επίπεδα Α1 & Α2Βασικός χρήστης
Επίπεδα Β1 & Β2Ανεξάρτητος χρήστης
Επίπεδα Γ1 & Γ2Ικανός χρήστης

Πιο αναλυτικά:

ΕπίπεδοΙκανότητα
Α1Μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Μπορεί να συστηθεί και να συστήσει άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με απλό τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.
Α2Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Μπορεί να επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας. Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.
Β1Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά. Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του.
Β2Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.
Γ1Μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.
Γ2Μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει. Μπορεί να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές προφορικές ή γραπτές πηγές, ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές σε μια συνεκτική παρουσίαση. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.

Επίπεδα Αγγλικών & Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας

Τα επίπεδα – τάξεις Αγγλικών αναγνωρίζονται με διάφορα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (πχ ECCE, ECPE, IELTS κοκ). Μπορείτε να μάθετε αναλυτικά για τα πιστοποιητικά αλλά και τα διαθέσιμα προγράμματα παρακολούθησης του κέντρου ξένων γλωσσών και σχολικής μελέτης Μαρία Διαβάτη, στους συνδέσμους που ακολουθούν.

Τάξεις Αγγλικών στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μαρία Διαβάτη

Στο πρότυπο κέντρο ξένων γλωσσών και σχολικής μελέτης Μαρία Διαβάτη, πιστεύουμε στις καινοτόμες μαθησιακές προσεγγίσεις (όπως το Deeper Learning) και σε συνδυασμό με σύγχρονες τεχνολογίες όπως τη Virtual & Augmented Reality, βοηθάμε τους μαθητές κάθε ηλικίας να ανακαλύψουν και αξιοποιήσουν στο έπακρο τα ταλέντα τους.

Αν θέλετε να δείτε από κοντά τις εγκαταστάσεις μας, να γνωρίσετε τους καθηγητές μας και να ανακαλύψετε πως μπορούμε να συμβάλλουμε ώστε να εκπληρώσετε τα όνειρα τα δικά σας και των παιδιών σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Σας περιμένουμε!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp