Enhanced Deeper Learning with Virtual Reality Technology

Enhanced Deeper Learning with Virtual Reality Technology

Τι είναι το Deeper Learning;

Το Deeper Learning (Βαθύτερη Εκμάθηση) είναι μία καινοτόμος μαθησιακή προσέγγιση η οποία προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα να εφαρμόζεις την αποκτηθείσα γνώση σε πραγματικές συνθήκες και να επιλύεις προβλήματα μέσα από πρωτότυπες και διαφορετικές λύσεις.

Τί Κάνει το Deeper Learning Τόσο Αποτελεσματικό;

Με μία φράση, η διαφοροποίησή του από το σημερινό σύστημα εκπαίδευσης το οποίο στηρίζεται σε μονότονες διαλέξεις και απαιτεί από τους μαθητές απλά να απομνημονεύουν (παπαγαλίζουν) γεγονότα και να ακολουθούν τυφλά κανόνες.

Το Deeper Learning βασίζεται στην υιοθέτηση μιας βαθύτερης και γεμάτης εμπειριών προσέγγιση μάθησης, με τη βοήθεια και της σύγχρονης τεχνολογίας, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο για εκπαιδευτές και εκπαιδευομένους στο οποίο οι δεύτεροι αποκτούν τα κρίσιμα εκείνα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να… κάνουν τη διαφορά!

Ποιες Δεξιότητες θα με Βοηθήσει να Αναπτύξω το Deeper Learning

Οι ταχύτατα αναπτυσσόμενοι τομείς εργασίας (software development, business intelligence, data science κοκ) απαιτούν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και κριτικής σκέψης.

Αντίθετα οι θέσεις εργασίας που απαιτούν συνήθεις χειρωνακτικές δεξιότητες βρίσκονται σε παρακμή. Μέχρι το 2020, προβλέπεται ότι δύο στις τρεις θέσεις εργασίας θα απαιτούν μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση πέρα ​​από το λύκειο.

Συνεπώς, οι απόφοιτοι λυκείου θα πρέπει να κατακτήσουν το ακαδημαϊκό περιεχόμενο και να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων τις οποίες και θα μπορούν να εφαρμόζουν στο ιδιαίτερα απαιτητικό και ισχυρά ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον στο άμεσο μέλλον.

Ωστόσο, πολύ λίγοι από τους σημερινούς μαθητές αλλά και φοιτητές είναι εκείνοι που διαθέτουν τις ικανότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για να πετύχουν επαγγελματικά σε μια όλο και πιο περίπλοκη και αβέβαιη οικονομία.

Στο σημείο αυτό έρχεται το Deeper Learning να προικίσει τους σπουδαστές με βαθύτερες και ουσιαστικότερες μαθησιακές εμπειρίες οι οποίες και θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν ευκολότερα μια σειρά σημαντικών δεξιοτήτων όπως:

Content Mastery: Τη δεξιότητα να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Effective Communication: Τη δεξιότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας μέσα από την ενεργή κατανόηση (active listening), ξεκάθαρη γραφή (clear writing) και πειστική παρουσίαση (persuasive presentation).

Critical Thinking & Problem Solving: Τη δεξιότητα να προσεγγίζουν προβλήματα με διαφορετικό τρόπο και να παράγουν πρωτοπόρες και αποτελεσματικές λύσεις.

Collaboration: Τη δεξιότητα να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τα υπόλοιπα μέλη μιας ομάδας, να αναλαμβάνουν και να αποδέχονται ρόλους, να επιλύουν διαφορές και να διαχειρίζονται projects εντός χρονοδιαγραμμάτων.

Self-directed Learning: Τη δεξιότητα να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την ανατροφοδότηση (feedback) που λαμβάνουν από τους καθηγητές, ώστε να βελτιώνονται τόσο εντός, όσο και εκτός τάξης.

Academic Mindset: Τέλος, τη δεξιότητα να αναπτύσσουν ακαδημαϊκή νοοτροπία και να ανακαλύπτουν τα κίνητρα εκείνα τα οποία και θα τους κάνουν να επιμένουν και να προσπαθούν σκληρά (growth mindset) για την επίτευξη των στόχων τους (ανήκω σε μια μαθησιακή κοινότητα – μπορώ να βελτιώνομαι μέσω συνεχούς προσπάθειας – είναι στις δυνατότητές μου να επιτύχω – αυτή η προσπάθεια έχει αξία και νόημα για εμένα και θα τα καταφέρω).

Σας Περιμένουμε

Αν λοιπόν και εσάς σας ενδιαφέρει να:

  • – Συνεργαζόσαστε στα πλαίσια ενός project,
  • – Πραγματοποιείτε ομιλίες μπροστά σε κοινό,
  • – Να ερευνάτε πριν αποδεχτείτε,
  • – Να αυτοαξιολογείστε και όχι μόνο να κρίνετε άλλους,
  • – Να μην αρκείστε στις εύκολες απαντήσεις,
  • – Να στοχαζόσαστε και να οραματίζεστε,
  • – Να θέλετε να αλλάξετε τον κόσμο προς το καλύτερο,
  • – Να υιοθετήσετε αξίες όπως τον σεβασμό, την ανοχή, τη συνεργατικότητα, την αποδοχή, την αναζήτηση της αλήθειας, μην χάνετε άλλο χρόνο.

Δηλώστε συμμετοχή σήμερα στα τηλέφωνα 210 66 23 165  (πατήστε πάνω στον αριθμό για απευθείας κλήση από κινητό).

Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα που θα βρείτε στη σελίδα επικοινωνίας.

Σας περιμένουμε!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print