ΔΙΑΒΑΤΗ ΜΑΡΙΑ - Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

5μελή τμήματα για όλα τα επίπεδα & ηλικίες

Γιατί να μας προτιμήσετε

Εγγραφές όλο το χρόνο

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται όλο το χρόνο και τα τμήματα μας είναι αυστηρά ολιγομελή – γερμανικά για όλες τις ανάγκες, ειδικότητες και ηλικίες.

Maria Diavati Kentro Ksenwn Glwsswn Koropi10

Ομοιογενή τμήματα

Ομοιογενή τμήματα μαθησιακού επιπέδου και ηλικίας – δωρεάν προπαρασκευαστικά τμήματα & ενισχυτική διδασκαλία κάθε μήνα.

ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗ - Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορωπί

Μαθησιακές δυσκολίες

Αποτελεσματικός συνδυασμός ατομικού μαθήματος & τάξης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (πχ δυσλεξία)

ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗ - Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορωπί

Χώρος διδασκαλίας

Χρήση διαδραστικού υλικού τελευταίας τεχνολογίας σε συνδυασμό με τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους βιβλίων – νέες εγκαταστάσεις με διάκριση στους 5 καλύτερους χώρους εκμάθησης πανελληνίως.

ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗ - Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορωπί

Πολυετής εμπειρία

Πολυετής εμπειρία από αριστούχους καθηγητές, απόφοιτους αντίστοιχης φιλολογικής σχολής με μεταπτυχιακούς τίτλους.

ΠΤΥΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Με την υποστήριξη της πληρέστερης συλλογής εκπαιδευτικών πόρων για παιδιά (μέθοδος CLIL, ιστορία, γεωγραφία, μαθηματικά, λογοτεχνία, ποίηση, ταινίες, TED Talks, National Geographic, Brainbox όλα ενσωματωμένα στα μαθήματα)

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 απευθύνεται σε ενήλικες. Πιστοποιεί απλές,  βασικές γλωσσικές γνώσεις και αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

Η εξέταση περιλαμβάνει:

Κατανόηση κειμένου (25 λεπτά): Η κατανόηση κειμένου εξετάζεται με βάση τρία απλά, αυθεντικά κείμενα από την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελβετία.

Ακουστική κατανόηση (10 λεπτά): Η ακουστική κατανόηση της κοινής γερμανικής γλώσσας της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας εξετάζεται με τρεις ασκήσεις. Η θεματολογία βασίζεται στην καθημερινή ζωή.

Γραπτός λόγος (20 λεπτά): Ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο και να συντάξει ένα απλό κείμενο. Τα κείμενα αξιολογούνται με καθορισμένα κριτήρια.

Προφορικός λόγος (10 λεπτά): Η εξέταση περιλαμβάνει τρεις ασκήσεις: ο υποψήφιος παρουσιάζει τον εαυτό του, περιγράφει μια εικόνα και διεξάγει ένα διάλογο.Η προφορική εξέταση αξιολογείται με καθορισμένα κριτήρια

Οι υποψήφιοι για το START DEUTSCH A1 εξετάζονται και αξιολογούνται από δύο εξεταστές του εκάστοτε εξεταστικού φορέα.

Προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος είναι η επιτυχία στα γραπτά και στα προφορικά.

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2 απευθύνεται σε ενήλικες. Προϋποθέτει βασικές γλωσσικές γνώσεις και αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο (Α2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

Η εξέταση περιλαμβάνει:

Κατανόηση κειμένου (30 λεπτά): Με δύο ασκήσεις εξετάζεται η κατανόηση κειμένων από την Αυστρία, την Ελβετία και τη Γερμανία.

Ακουστική κατανόηση (15 λεπτά): Με τρεις ασκήσεις εξετάζεται η κατανόηση ακουστικών κειμένων σε κοινή γερμανική γλώσσα της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας.

Γραπτός λόγος (30 λεπτά): Ο υποψήφιος, απαντάει σε ένα e-mail. Tο κείμενο αξιολογείται με καθορισμένα κριτήρια.

Προφορικός λόγος (10 λεπτά): Η εξέταση περιλαμβάνει δύο ασκήσεις: ο υποψήφιος παρουσιάζει τον εαυτό του και κάνει διάλογο με τον συνυποψήφιό του. Η προφορική εξέταση αξιολογείται με καθορισμένα κριτήρια.

Οι υποψήφιοι για το START DEUTSCH A2 εξετάζονται και αξιολογούνται από δύο εξεταστές του εκάστοτε εξεταστικού φορέα.

Προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος είναι η επιτυχία στα γραπτά και στα προφορικά.

Σε περίπτωση αποτυχίας μέρους της εξέτασης (γραπτά ή προφορικά) υπάρχει η δυνατότητα επανάληψής του σε όλες τις εξεταστικές κατά τη διάρκεια ενός έτους από την ημέρα της πρώτης εξέτασης.

Η εξέταση Goethe-Zertifikat Β1 απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες. Χαρακτηρίζει το χρήστη της γλώσσας ανεξάρτητο και αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

Η εξέταση περιλαμβάνει:

Κατανόηση κειμένου (65 λεπτά): Η κατανόηση εξετάζεται με πέντε κείμενα (άρθρα εφημερίδων, αναρτήσεις σε blog, αγγελίες, e-mail και οδηγίες) από την Αυστρία,την Γερμανία και την Ελβετία. Στόχος είναι η κατανόηση βασικών πληροφοριών, σημαντικών λεπτομερειών και απόψεων.

Ακουστική κατανόηση (40 λεπτά): Η ακουστική κατανόηση εξετάζεται με τέσσερις ασκήσεις (ανακοινώσεις, παρουσιάσεις, διαλόγους και συζητήσεις στο ραδιόφωνο) στην κοινή γερμανική γλώσσα της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας. Στόχος είναι η κατανόηση βασικών πληροφοριών αλλά και σημαντικών λεπτομερειών.

Γραπτός λόγος (60 λεπτά): Ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες ο υποψήφιος γράφει δύο e-mails και εκφράζει την προσωπική του άποψη σε ένα forum. Η εξέταση αυτή αξιολογείται με καθορισμένα κριτήρια.

Προφορικός λόγος (15 λεπτά): Στο πρώτο μέρος της προφορικής εξέτασης οι δύο υποψήφιοι, (εξέταση με έναν υποψήφιο γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις), διεξάγουν ένα διάλογο, όπου οργανώνουν κάτι. Στο δεύτερο μέρος της εξέτασης ο κάθε υποψήφιος κάνει μια τρίλεπτη παρουσίαση ενός θέματος από την καθημερινή ζωή, απαντάει σε σχετικές ερωτήσεις και θέτει μια ερώτηση για την παρουσίαση του συνεξετασμένου του.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται και αξιολογούνται από δύο εξεταστές του εκάστοτε εξεταστικού φορέα.

Υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστούν σε κάθε δεξιότητα ξεχωριστά και να αποκτήσουν 4 διπλώματα, ένα για κάθε δεξιότητα.

Υπάρχει όμως και η δυνατότητα απόκτησης ενός ενιαίου διπλώματος.

Προϋπόθεση είναι η επιτυχία και στις τέσσερις ενότητες μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος.

To Goethe-Zertifikat B2 είναι μια εξέταση Γερμανικών για ενήλικες και από το 2019 και για εφήβους. Πιστοποιεί γνώσεις σε προχωρημένο επίπεδο και αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (B2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

Η εξέταση περιλαμβάνει:

Γραπτή ομαδική εξέταση (190 λεπτά): Διαβάζετε διάφορα κείμενα από σύγχρονα μέσα, όπως αγγελίες, αποσπάσματα από καταλόγους, κείμενα από βιβλία εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια, κριτικές και εκθέσεις και επεξεργάζεσθε διάφορες ασκήσεις. Συμπληρώνετε λέξεις που λείπουν σε γραπτό κείμενο. Ακούτε συνομιλίες και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και κατόπιν διορθώνετε ή συμπληρώνετε αυτά που ακούσατε και αντιστοιχείτε φράσεις. Επιπλέον ακούτε μια συνέντευξη για κάποιο επίκαιρο, κοινωνικό θέμα και απαντάτε στα ζητούμενα. Εκφράζετε γραπτά την άποψή σας για κάποιο δημοσιογραφικό άρθρο και διορθώνετε μια επιστολή.

Προφορική εξέταση (ζευγάρια ή ατομικά) (15 ή 10 λεπτά αντίστοιχα): Παρουσιάζετε τον εαυτό σας στους συνομιλητές σας, παίρνετε θέση πάνω σε ένα επίκαιρο θέμα και έρχεστε προφορικά σε συνεννόηση με μια συνυποψήφια / έναν συνυποψήφιο για τη διεκπεραίωση κάποιου θέματος.

Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 απευθύνεται σε ενήλικες. Πιστοποιεί γνώσεις σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και αντιστοιχεί στο πέμπτο επίπεδο (C1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

Η εξέταση περιλαμβάνει:

Κατανόηση κειμένου (90 λεπτά): Με τέσσερις ασκήσεις εξετάζεται η γενική κατανόηση, αλλά και η κατανόηση σημαντικών λεπτομερειών διαφορετικών αυθεντικών κειμένων από την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελβετία.

Ακουστική κατανόηση (40 λεπτά): Με δύο ασκήσεις εξετάζεται η γενική, επιλεκτική και λεπτομερής κατανόηση γενικών και κοινωνικών θεμάτων στην κοινή γερμανική γλώσσα της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας.

Γραπτός λόγος (90 λεπτά): Ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες, ο υποψήφιος συντάσσει δύο κείμενα: ένα επίσημο email και μια έκθεση απόψεων ή ένα σχόλιο. Τα κείμενα αξιολογούνται σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια.

Προφορικός λόγος (20 λεπτά): Η προφορική εξέταση περιλαμβάνει τρεις ασκήσεις: μια τηλεφωνική συνδιάλεξη, μία συζήτηση και μια σύντομη διάλεξη. Η εξέταση αξιολογείται με καθορισμένα κριτήρια.

Οι υποψήφιοι για το C1 Oberstufe Deutsch εξετάζονται και αξιολογούνται από δύο εξεταστές του ÖSD.

Προϋπόθεση για την έκδοση του διπλώματος είναι η επιτυχία στα γραπτά και στα προφορικά.

Σε περίπτωση αποτυχίας μέρους της εξέτασης (γραπτά ή προφορικά) υπάρχει η δυνατότητα επανάληψής του σε όλες τις εξεταστικές κατά τη διάρκεια ενός έτους από την ημέρα της πρώτης εξέτασης.

Η εξέταση Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom απευθύνεται σε ενήλικες. Πιστοποιεί άριστες γνώσεις και αντιστοιχεί στο έκτο επίπεδο (C2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

Η εξέταση περιλαμβάνει:

Κατανόηση κειμένου (90 λεπτά): Με τέσσερις ασκήσεις εξετάζεται η κατανόηση αυθεντικών κειμένων με οικονομική θεματολογία από την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελβετία.

Ακουστική κατανόηση (40 λεπτά): Με τρείς ασκήσεις εξετάζεται η κατανόηση αυθεντικών κειμένων με οικονομική θεματολογία από την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελβετία.

Γραπτός λόγος (75 λεπτά): Ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες ο υποψήφιος του C2 συντάσσει 2 κείμενα (ένα επίσημο email και ένα κείμενο με πληροφορίες για διαφημιστικούς σκοπούς) που αξιολογούνται με καθορισμένα κριτήρια.

Προφορικός λόγος (20 λεπτά): Η εξέταση περιλαμβάνει τρεις ασκήσεις: μία τηλεφωνική συνδιάλεξη, μια παρουσίαση και ένα διάλογο για μια διαπραγμάτευση. Ο διάλογος αξιολογείται με καθορισμένα κριτήρια.

Οι υποψήφιοι για το C2 εξετάζονται και αξιολογούνται από δύο εξεταστές του ÖSD.

Προυπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος είναι η επιτυχία στα γραπτά και στα προφορικά.

Πρωτοπόροι στην εκμάθηση γερμανικών

Με περισσότερα από 105 εκ. να έχουν τη γερμανική ως μητρική γλώσσα, πολλούς δε περισσότερους να μιλούν γερμανικά και τη Γερμανία να είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας, φροντίζουμε ώστε τα προγράμματα εκμάθησης γερμανικών να είναι σχεδιασμένα όχι μόνον για να σας βοηθήσουν να επιτύχετε στις εξετάσεις για τα σημαντικότερα πιστοποιητικά στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο αλλά κυρίως να σας προσφέρουν ουσιαστικές γνώσεις και εφόδια για την προσωπική & επαγγελματική σας ζωή.

Το πρότυπο κέντρο ξένων γλωσσών & σχολικής μελέτης της Μαρίας Διαβάτη ιδρύθηκε το 2002 και έως σήμερα λειτουργεί σταθερά με την ίδια φιλοσοφία και τον ίδιο σκοπό – την παροχή ποιοτικής διδασκαλίας με άριστο παιδαγωγικό χαρακτήρα στον κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Εγγραφή στο newsletter μας

Λάβετε απευθείας στο email σας ενημερώσεις για τη λειτουργία του κέντρου μας