ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΙΜΗΣ

Μετουσιώνουμε το όραμα σας σε πραγματικότητα

Γραπτή δέσμευση επιτυχίας για όλα τα πτυχία Αγγλικών

img1 1
Κώδικας Τιμής

ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΙΜΗΣ

Εγγυόμαστε εγγράφως την επιτυχία σας στο πτυχίο αγγλικών της επιλογής σας - είναι ο δικός μας κώδικας τιμής

Προγραμματισμός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αποκτήστε τον απόλυτο έλεγχο στον οικονομικό σας προγραμματισμό - χωρίς απρόοπτα έξοδα & επιβαρύνσεις

Mia timi

ΜΙΑ ΤΙΜΗ

Ο κώδικας τιμής περιέχει τα πάντα σε μια τιμή (δίδακτρα, βιβλία & εκπαιδευτικά βοηθήματα, εξέταστρα)

Επιτυχία

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης ή/και επιπλέον έτους φοίτησης σε περίπτωση προσωρινής αποτυχίας

ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΙΜΗΣ
Συμβόλαιο Επιτυχίας

Προεξοφλήστε σήμερα την επιτυχία σας στις εξετάσεις – χωρίς απρόοπτα & κρυφά έξοδα

ΤΙΜΗ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
img2 1

Οι άνθρωποι μας

Οι άνθρωποί μας διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης που διαθέτουν, την επιστημονική και πλήρη γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας καθώς και των νέων τεχνικών και μεθόδων αποδοτικής διδασκαλίας.