ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΙΜΗΣ

Μετουσιώνουμε το όραμα σας σε πραγματικότητα

Γραπτή δέσμευση επιτυχίας για όλα τα πτυχία Αγγλικών

blank
Κώδικας Τιμής

ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΙΜΗΣ

Εγγυόμαστε εγγράφως την επιτυχία σας στο πτυχίο αγγλικών της επιλογής σας - είναι ο δικός μας κώδικας τιμής

Προγραμματισμός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αποκτήστε τον απόλυτο έλεγχο στον οικονομικό σας προγραμματισμό - χωρίς απρόοπτα έξοδα & επιβαρύνσεις

blank

ΜΙΑ ΤΙΜΗ

Ο κώδικας τιμής περιέχει τα πάντα σε μια τιμή (δίδακτρα, βιβλία & εκπαιδευτικά βοηθήματα, εξέταστρα)

Επιτυχία

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης ή/και επιπλέον έτους φοίτησης σε περίπτωση προσωρινής αποτυχίας

ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΙΜΗΣ
Συμβόλαιο Επιτυχίας

Προεξοφλήστε σήμερα την επιτυχία σας στις εξετάσεις – χωρίς απρόοπτα & κρυφά έξοδα

ΤΙΜΗ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
blank

Οι άνθρωποι μας

Οι άνθρωποί μας διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης που διαθέτουν, την επιστημονική και πλήρη γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας καθώς και των νέων τεχνικών και μεθόδων αποδοτικής διδασκαλίας.

ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗ - Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Κορωπί
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΣ;
ΚΛΗΣΗ
ΧΑΡΤΗΣ