ΔΙΑΒΑΤΗ ΜΑΡΙΑ - Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σχολική Μελέτη για Παιδιά Γυμνασίου στο Κορωπί & Παγκράτι

Σχολική Μελέτη Παιδιών Γυμνασίου

Στο Γυμνάσιο οι απαιτήσεις και οι σχολικές υποχρεώσεις των μαθητών αυξάνονται και εξειδικεύονται. Οι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν κριτική ικανότητα, να κατανοήσουν ανωτέρου επιπέδου έννοιες και να ολοκληρώσουν διαθεματικές εργασίες.

Στα πρότυπα κέντρα σχολικής μελέτης και ξένων γλωσσών της Μαρίας Διαβάτη, εκπαιδευτικοί με πείρα ετών στον παιδαγωγικό τομέα αναλαμβάνουν να βοηθήσουν τους μαθητές γυμνασίου, όχι μόνον να διαβάσουν τα μαθήματα της επόμενης ημέρας αλλά και να λύσουν τις απορίες τους, να καλύψουν τα μαθησιακά τους κενά και να κατανοήσουν το μηχανισμό της αποδοτικής μελέτης σε αντίθεση με αυτόν της απλής αποστήθισης.

Τα κέντρα μελέτης μας παρέχουν στους μαθητές γυμνασίου γνώσεις και δεξιότητες που οι γονείς τους είτε δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να διαθέσουν σε καθημερινή βάση είτε οι γνώσεις τους δεν επαρκούν ώστε να βοηθήσουν το παιδί τους με τον τρόπο που θα επιθυμούσαν.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στα κέντρα μας, οι μαθητές ολοκληρώνουν τη μελέτη των σχολικών μαθημάτων αλλά και των ξένων γλωσσών του σχολείου. Υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών μας γίνεται ουσιαστική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών όταν και όπου αυτό απαιτείται.

Η έμπειρη ομάδα των καθηγητών των κέντρων, είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή και να δουλεύει με τον καθένα ξεχωριστά για την επίτευξη των ατομικών του στόχων.

Τα κέντρα σχολικής μελέτης γυμνασίου αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια. Θέματα που αφορούν στην πρόοδο των μαθητών πρέπει να εντοπίζονται άμεσα, να συζητούνται και αφού καθοριστούν οι στόχοι να δουλεύουμε από κοινού για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων.

Σχολική Μελέτη με... Στόχευση

Στόχοι & κίνητρα

Θέτουμε ατομικούς στόχους από κοινού με κάθε παιδί ξεχωριστά με βάση το γνωστικό επίπεδο και τις επιδιώξεις του και δουλεύουμε μαζί για την επίτευξη τους μέσα από σειρά κινήτρων και επιβραβεύσεων.

Maria Diavati Kentro Ksenwn Glwsswn Koropi10

Τεχνικές & μέθοδοι

Το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μας μαθαίνει στα παιδιά τεχνικές για τους μηχανισμούς της ανάγνωσης, κατανόησης, μαθηματικής κρίσης και μνήμης. Παρέχονται σημειώσεις καθώς και οπτικοακουστικό ψηφιακό υλικό για μεγαλύτερη εμβάθυνση.

ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗ - Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορωπί

Πρόγραμμα μελέτης

Οι εκπαιδευτικοί μας βοηθούν τα παιδιά να οργανώσουν το καθημερινό πρόγραμμα μελέτης τους με τρόπο ώστε να ολοκληρώνουν αποτελεσματικά το διάβασμα τους σε προκαθορισμένο χρόνο.

ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗ - Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορωπί

Χώρος μελέτης

Ευχάριστο περιβάλλον μελέτης με άμεσο φυσικό φωτισμό και εξαερισμό σε κατάλληλα διαμορφωμένες νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις με διάκριση στους 5 καλύτερους χώρους εκμάθησης πανελληνίως.

ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗ - Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορωπί

Έμπειρη καθοδήγηση

Με την καθοδήγηση και τη στήριξη έμπειρων εκπαιδευτικών, επιτυγχάνεται η προετοιμασία όλων των μαθημάτων της επόμενης μέρας του σχολείου, συμπεριλαμβανομένων και των ξένων γλωσσών.

Σχολική Μελέτη με... Όραμα

Το πρόγραμμα του Ελληνικού σχολείου είναι ιδιαίτερα απαιτητικό καθώς οι γνώσεις και οι πληροφορίες που λαμβάνουν τα παιδιά αποτελούν θεμέλιο της μετέπειτα επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής.

Σ’ ένα ραγδαίως εξελισσόμενο περιβάλλον όπου τα παιδιά μας καλούνται να επεξεργάζονται τεράστιο όγκο πληροφορίας καθημερινά, έχουμε την ευθύνη να κάνουμε τη διαδρομή προς το στόχο τους ευχάριστη, δημιουργική και αποτελεσματική ώστε τελειώνοντας το σχολείο να είναι έτοιμα, ανεξάρτητα και γεμάτα αυτοπεποίθηση για το επόμενο στάδιο της ζωής τους.

Το πρότυπο κέντρο ξένων γλωσσών & σχολικής μελέτης της Μαρίας Διαβάτη στο Κορωπί ιδρύθηκε το 2002 και στο Παγκράτι το 2022 και έως σήμερα λειτουργούν σταθερά με την ίδια φιλοσοφία και τον ίδιο σκοπό – την παροχή ποιοτικής διδασκαλίας με άριστο παιδαγωγικό χαρακτήρα στον κάθε μαθητή ξεχωριστά.