ΔΙΑΒΑΤΗ ΜΑΡΙΑ - Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

5μελή τμήματα για όλα τα επίπεδα & ηλικίες

Γιατί να μας προτιμήσετε

Εγγραφές όλο το χρόνο

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται όλο το χρόνο και τα τμήματα μας είναι αυστηρά ολιγομελή – γαλλικά για όλες τις ανάγκες, ειδικότητες και ηλικίες.

Maria Diavati Kentro Ksenwn Glwsswn Koropi10

Ομοιογενή τμήματα

Ομοιογενή τμήματα μαθησιακού επιπέδου και ηλικίας – δωρεάν προπαρασκευαστικά τμήματα & ενισχυτική διδασκαλία κάθε μήνα.

ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗ - Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορωπί

Μαθησιακές δυσκολίες

Αποτελεσματικός συνδυασμός ατομικού μαθήματος & τάξης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (πχ δυσλεξία)

ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗ - Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορωπί

Χώρος διδασκαλίας

Χρήση διαδραστικού υλικού τελευταίας τεχνολογίας σε συνδυασμό με τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους βιβλίων – νέες εγκαταστάσεις με διάκριση στους 5 καλύτερους χώρους εκμάθησης πανελληνίως.

ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗ - Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορωπί

Πολυετής εμπειρία

Πολυετής εμπειρία από αριστούχους καθηγητές, απόφοιτους αντίστοιχης φιλολογικής σχολής με μεταπτυχιακούς τίτλους.

Πρωτοπόροι στην εκμάθηση γαλλικών

Με περισσότερα από 74 εκατομμύρια να έχουν τα γαλλικά ως μητρική γλώσσα στην Ευρώπη και περισσότερα από 500 εκατομμύρια στον υπόλοιπο κόσμο (ως μητρική, πρώτη ή δεύτερη), φροντίζουμε ώστε τα προγράμματα εκμάθησης γαλλικών να είναι σχεδιασμένα όχι μόνον για να σας βοηθήσουν να επιτύχετε στις εξετάσεις για τα σημαντικότερα πιστοποιητικά στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο αλλά κυρίως να σας προσφέρουν ουσιαστικές γνώσεις και εφόδια για την προσωπική & επαγγελματική σας ζωή.

ΠΤΥΧΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Με την υποστήριξη της πληρέστερης συλλογής εκπαιδευτικών πόρων για παιδιά (μέθοδος CLIL, ιστορία, γεωγραφία, μαθηματικά, λογοτεχνία, ποίηση, ταινίες, TED Talks, National Geographic, Brainbox όλα ενσωματωμένα στα μαθήματα)

Το DELF A1 – (Diplôme élémentaire de langue Française) – Niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues πιστοποιεί τις στοιχειώδης γνώσεις της γαλλικής γλώσσας οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

Περιεχόμενο επιπέδου A1:

Ακουστική κατανόηση (20′ περίπου): Απάντηση σε ερωτήσεις τριών ή τεσσάρων σύντομων (μέχρι 3′) ηχογραφημένων αποσπασμάτων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο ακουστικές).

Γραπτή κατανόηση (30′): Απάντηση σε ερωτήσεις κατανόησης τεσσάρων ή πέντε κειμένων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Γραπτή έκφραση (30′ – εξέταση σε δύο μέρη):

1. Συμπλήρωση ενός εντύπου προσωπικών στοιχείων και

2. Σύνταξη απλού μηνύματος σχετικά με κάποιο θέμα της καθημερινής ζωής.

Προφορική έκφραση (5-7′ – εξέταση σε τρία μέρη):

1. Απλή συνομιλία – Ανταλλαγή πληροφοριών και

2. Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων.

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 1 ώρα 20′

Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100

Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25

Το DELF A2 – (Diplôme élémentaire de langue Française) – Niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο της γαλλικής γλώσσας μέσω επικοινωνίας με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους, που προϋποθέτουν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.

Περιεχόμενο επιπέδου A2:

Ακουστική κατανόηση (25′ περίπου): Απάντηση σε ερωτήσεις τριών ή τεσσάρων σύντομων (μέχρι 5′) ηχογραφημένων αποσπασμάτων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο ακουστικές).

Γραπτή κατανόηση (30′): Απάντηση σε ερωτήσεις κατανόησης τριών ή τεσσάρων κειμένων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Γραπτή έκφραση (45′ – σύνταξη δύο σύντομων γραπτών κειμένων):

1. Περιγραφή ενός γεγονότος ή προσωπικών εμπειριών και

2. Σύνταξη πρόσκλησης, αίτησης, πληροφόρησης, έκφρασης ευχαριστηρίων, αιτιολογίας, συγχαρητηρίων.

Προφορική έκφραση (6-8′ – εξέταση σε τρία μέρη):

1. Επίσημη συνομιλία

2. Συνεχής μονόλογος και

3. Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων.

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 1 ώρα 40′

Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100

Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25

Το DELF B1 – (Diplôme élémentaire de langue Française) – Niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων.

Περιεχόμενο επιπέδου B1:

Ακουστική κατανόηση (25′ περίπου): Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών σύντομων (μέχρι 6′) ηχογραφημένων αποσπασμάτων (δύο ακουστικές).

Γραπτή κατανόηση (35′): Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο κειμένων:

1. Κατανόηση κύριας ιδέας σε καθημερινά άρθρα.

2. Δυνατότητα επεξεργασίας χρήσιμων πληροφοριών για την εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

3. Αναγνώριση των σημαντικών στοιχείων ενός πληροφοριακού κειμένου.

Γραπτή έκφραση (45′): Έκφραση προσωπικής άποψης σε μια δεδομένη κατάσταση (δοκίμιο, αλληλογραφία, άρθρο).

Προφορική έκφραση (15 περίπου’ – εξέταση σε τρία μέρη):

1. Προσωπική παρουσίαση

2. Παρουσίαση και έκφραση μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο και

3. Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων.

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 1 ώρα 45′

Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100

Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25

Το DELF B2 – (Diplôme élémentaire de langue Française) – Niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας και καθιστά δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.

Περιεχόμενο επιπέδου B2:

Ακουστική κατανόηση (30′ περίπου): Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο σύντομων (μέχρι 8′) ηχογραφημένων αποσπασμάτων.

1. Συνέντευξη, δελτίο ειδήσεων  (2 λεπτά, μία μόνο ακουστική). 

2. Έκθεση, διάλεξη, λόγος, ηχητικό απόσπασμα (3-4′ – δύο ακουστικές). 

Γραπτή κατανόηση (60′): Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο κειμένων:

1. Κατανόηση ενός πληροφοριακού κειμένου σχετικά με τη Γαλλοφωνία.

2. Κατανόηση ενός κειμένου που παραθέτει επιχειρήματα.

Γραπτή έκφραση (60′): Προσωπική τοποθέτηση ή επιχειρηματολογία (μαρτυρία, αιτιολογημένο αίτημα, απάντηση σε επιστολή).

Προφορική έκφραση (20 περίπου’): Παρουσίαση και υποστήριξη μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο παρότρυνσης.

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 2 ώρες 30′

Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100

Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25

DALF C1 – (Diplôme Approfondi de Langue Française) – Niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.

Περιεχόμενο επιπέδου DALF C1:

Ακουστική κατανόηση (40′ περίπου): Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης ηχογραφημένων αποσπασμάτων:

1. Προφορικό κείμενο ή συζήτηση διάρκειας 6-8 λεπτών (δύο ακουστικές).

2. Τρία ραδιοφωνικά αποσπάσματα διάρκειας 2 λεπτών (μία ακουστική).

Μέγιστη διάρκεια των ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 10 λεπτά

Γραπτή κατανόηση (50′): Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης λογοτεχνικού ή δημοσιογραφικού κειμένου 1500 – 2000 λέξεων.

Γραπτή έκφραση (150′ – εξέταση σε δύο μέρη):

1. Σύνθεση βάσει πολλών γραπτών κειμένων 1000 λέξεων (περίπου).

2. Έκθεση με επιχειρήματα επί της προβληματικής των προς σύνθεση κειμένων.

Δύο τομείς επιλογής: Λογοτεχνία – Ανθρωπιστικές Επιστήμες &  Θετικές Επιστήμες.

Προφορική έκφραση (30′ περίπου – εξέταση σε δύο μέρη): Παρουσίαση θεμάτων υπό μορφή έκθεσης βάσει πολλών γραπτών κειμένων -Συζήτηση.

Δύο τομείς επιλογής: Λογοτεχνία – Ανθρωπιστικές Επιστήμες & Θετικές Επιστήμες.

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 4 ώρες

Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100

Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25

DALF C2 – (Diplôme Approfondi de Langue Française) – Niveau C2 du Cadre européen commun de référence pour les langues πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης και επάρκειας της γαλλικής γλώσσας. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Περιεχόμενο επιπέδου DALF C2:

Ακουστική κατανόηση και προφορική έκφραση (30′ – εξέταση σε τρία μέρη:) 

1. Ελεύθερη περίληψη του περιεχομένου ενός ακουστικού κειμένου (δύο ακουστικές).

2. Προσωπική ανάπτυξη βάσει του προβληματισμού που εκτίθεται στο κείμενο.

3. Συζήτηση με τον εξεταστή.

Γραπτή κατανόηση και έκφραση (210′): Παραγωγή ενός δομημένου γραπτού λόγου (δοκίμιο) βάσει ενός κειμένου ή φακέλου κειμένων 2000 λέξεων (περίπου).

Δύο τομείς επιλογής: Λογοτεχνία – Ανθρωπιστικές Επιστήμες & Θετικές Επιστήμες.

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 3 ώρες, 30 λεπτά

Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100

Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 10/50

Στόχος του NIVEAU SORBONNE B1 είναι η εμβάθυνση στη γαλλική γλώσσα και λογοτεχνία και η συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Έμφαση στον προφορικό ακουστικό και γραπτό λόγο.

Αναλυτική περιγραφή των γραπτών και προφορικών εξετάσεων μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Στόχος του NIVEAU SORBONNE B2 είναι η εμβάθυνση στη γαλλική γλώσσα και λογοτεχνία και η συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Έμφαση στον προφορικό ακουστικό και γραπτό λόγο.

Η εξέταση περιέχει:

Ακουστική κατανόηση (30′ περίπου):

1. Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης ενός ηχογραφημένου αποσπάσματος και

2. Ασκήσεις κατανόησης.

Γραπτή κατανόηση και έκθεση (90′):

1. Γραπτή απάντηση σε ασκήσεις κατανόησης ενός κειμένου λογοτεχνικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος και

2. Γραπτή έκφραση σε ένα εκ των δυο προτεινόμενων θεμάτων. Έκταση 20-25 γραμμές. Τα θέματα βασίζονται στη θεματολογία του κειμένου.

Προφορική έκφραση (15′ – εξέταση σε δύο μέρη):

1. Παρουσίαση άποψης βάσει ενός γραπτού κειμένου και

2. Ελεύθερη συζήτηση.

Εξέταση γραμματικής (60′): Συμπλήρωση ασκήσεων γραμματικής και ορθογραφίας.

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 3 ώρες

Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100

Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25

Αναλυτική περιγραφή των γραπτών και προφορικών εξετάσεων μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Στόχος του NIVEAU SORBONNE C1 είναι η εμβάθυνση στη γαλλική γλώσσα και λογοτεχνία και η συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Έμφαση στον προφορικό ακουστικό και γραπτό λόγο.

Η εξέταση αποτελείται:

Γραπτή εξέταση (150′):

1. Κατανόηση γραμματικής: Γλωσσικές ασκήσεις – Κατανόηση αποσπάσματος αυθεντικού λογοτεχνικού κειμένου.

2. Γραπτή κατανόηση: Κατανόηση λογοτεχνικού κειμένου συνοδευόμενου από ερωτήσεις.

3. Γραπτή έκφραση: Γραπτή έκφραση σε ένα εκ των δυο προτεινόμενων θεμάτων.

Προφορική έκφραση (90′ – εξέταση σε δύο μέρη):

1. Ερώτηση λογοτεχνικού ενδιαφέροντος και

2. Συζήτηση βάσει ενός κειμένου πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 2.5 ώρες

Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100

Κατώτατη βαθμολογία: 15/75 στις γραπτές ασκήσεις και 5/25 στις προφορικές

Αναλυτική περιγραφή των γραπτών και προφορικών εξετάσεων μπορείτε να διαβάσετε εδώ (για μη κατόχους Sorbonne B2) και εδώ (για κατόχους Sorbonne B2).

Το Sorbonne C2 παρέχει τη δυνάτοτητα εισαγωγής σε μία ειδικότητα και αποδεικνύει ότι ο κάτοχος του δύναται να παρακολουθήσει ανώτατες σπουδές. Παρέχει το δικαίωμα απ’ευθείας εγγραφής στα Γαλλικά Πανεπιστήμια και δικαίωμα εγγραφής στο Sorbonne C3.

Απαραίτητη προϋπόθεση η λήψη της πιστοποίησης Sorbonne C1 ή DALF C1.

Η εξέταση αποτελείται από:

Γραπτές εξετάσεις:

1. Ελεύθερη περίληψη κειμένου γενικής φύσεως για όλους τους υποψηφίους.

2. Ελεύθερη περίληψη κειμένου Ευρωπαϊκού / θεσμικού ενδιαφέροντος για τους υποψηφίους στο τομέα Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Ανάλυση είτε του προηγούμενου κειμένου είτε φράση από αυτό με παραγωγή λόγου όχι λιγότερη των 300 λέξεων.

4. Μετάφραση: Μικρό κείμενο λογοτεχνικού ενδιαφέροντος από τη Γαλλική στην Ελληνική Γλώσσα καθώς και πέντε προτάσεις από την Ελληνική στη Γαλλική Γλώσσα οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα τα οποία άπτονται των γραμματικών δυσκολιών.

5. Λογοτεχνία: Ερώτηση στην οποία απαντά ο υποψήφιος υπό μορφήν εκθέσεως ιδεών (composition francaise) με κατώτατο αριθμό 300 λέξεων από ένα εκ των δύο λογοτεχνικών έργων τα οποία αλλάζουν ανά δύο χρόνια.

Προφορικές εξετάσεις:

1. Ανάλυση ενός αποσπάσματος από ένα εκ των δυο λογοτεχνικών έργων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

2. Περίληψη και παρουσίαση υπό μορφή expose του θέματος αυθεντικού κειμένου από τον γραπτό ή ηλεκτρονικό τύπο.

Επιτυχών είναι ο υποψήφιος ο οποίος κατοχυρώνει συνολική βαθμολογία 50/100 στο σύνολο γραπτών και προφορικών εξετάσεων με την προϋπόθεση η βαθμολογία να μην είναι κατώτερη των 10/50 στα γραπτά ή προφορικά ανεξαρτήτως του μέσου όρου.

Αναλυτική περιγραφή των γραπτών και προφορικών εξετάσεων μπορείτε να δείτε εδώ.

Διάρκεια: 5 ώρες και 30 λεπτά

Το Sorbonne C3 θεωρείται το ανώτερο δίπλωμα γαλλικών σπουδών. Ο υποψήφιος οφείλει να έχει απολυτήριο ή Γαλλικό Baccalauréat ή ισότιμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το Sorbonne C2.

Χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Paris – Sorbonne (Paris IV) και ισοδυναμεί με τα επίπεδα 1 & 2 του τμήματος της Γαλλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης.

Η εξέταση περιλαμβάνει:

Γραπτές δοκιμασίες:

1. Περίληψη (150′): Γραπτή παρουσίαση των βασικών σημείων ενός κειμένου.

2. Μετάφραση (180′): Μετάφραση ενός γαλλικού κειμένου στη γλώσσα επιλογής τη στιγμή της εγγραφής και μετάφραση ενός κειμένου από τη γλώσσα επιλογής τη στιγμή της εγγραφής, στα γαλλικά.

3. Έκθεση ιδεών (240′): Ανάπτυξη ενός θέματος που προέρχεται από το Πρόγραμμα Λογοτεχνίας υπό τη μορφή Έκθεσης Ιδεών ή Λογοτεχνικής Ανάλυσης.

Προφορικές δοκιμασίες (45′):

1. Ερωτήσεις για τον γαλλικό πολιτισμό,

2. Λογοτεχνική επεξήγηση – η επεξήγηση του κειμένου συνδυάζεται με συζήτηση.

3. Γλωσσολογικές γνώσεις.

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολικά 40/80 στις γραπτές & προφορικές δοκιμασίες με την προϋπόθεση ότι η βαθμολογία των γραπτών δεν είναι κάτω από 25/50.

Το πρότυπο κέντρο ξένων γλωσσών & σχολικής μελέτης της Μαρίας Διαβάτη ιδρύθηκε το 2002 και έως σήμερα λειτουργεί σταθερά με την ίδια φιλοσοφία και τον ίδιο σκοπό – την παροχή ποιοτικής διδασκαλίας με άριστο παιδαγωγικό χαρακτήρα στον κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Εγγραφή στο newsletter μας

Λάβετε απευθείας στο email σας ενημερώσεις για τη λειτουργία του κέντρου μας