ΔΙΑΒΑΤΗ ΜΑΡΙΑ - Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Μαθήματα σε Τάξη, Online, Blended, Ιδιαίτερα

Γιατί να μας προτιμήσετε

Εγγραφές όλο το χρόνο

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται όλο το χρόνο και τα τμήματα μας είναι αυστηρά ολιγομελή – αγγλικά για όλες τις ανάγκες, ειδικότητες και ηλικίες.

Maria Diavati Kentro Ksenwn Glwsswn Koropi10

Ομοιογενή τμήματα

Ομοιογενή τμήματα μαθησιακού επιπέδου και ηλικίας – δωρεάν προπαρασκευαστικά τμήματα & ενισχυτική διδασκαλία κάθε μήνα.

ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗ - Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορωπί

Μαθησιακές δυσκολίες

Αποτελεσματικός συνδυασμός ατομικού μαθήματος & τάξης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (πχ δυσλεξία)

ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗ - Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορωπί

Χώρος διδασκαλίας

Χρήση διαδραστικού υλικού τελευταίας τεχνολογίας σε συνδυασμό με τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους βιβλίων – νέες εγκαταστάσεις με διάκριση στους 5 καλύτερους χώρους εκμάθησης πανελληνίως.

ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗ - Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορωπί

Πολυετής εμπειρία

Πολυετής εμπειρία από αριστούχους καθηγητές, απόφοιτους αντίστοιχης φιλολογικής σχολής με μεταπτυχιακούς τίτλους.

ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

Με την υποστήριξη της πληρέστερης συλλογής εκπαιδευτικών πόρων για παιδιά (μέθοδος CLIL, ιστορία, γεωγραφία, μαθηματικά, λογοτεχνία, ποίηση, ταινίες, TED Talks, National Geographic, Brainbox όλα ενσωματωμένα στα μαθήματα)

Γνωστές και ως Young Learners English (YLE), οι συγκεκριμένες εξετάσεις αξιολογούν με ακρίβεια την επίδοση παιδιών 7–12 ετών στις δεξιότητες της κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Οι εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το διασκεδαστικό τρόπο εκμάθησης.

Τα παιδιά ενθαρρύνονται στην προσπάθειά τους για απόκτηση πιστοποίησης κερδίζοντας «ασπίδες» (shields) που καταγράφουν την πρόοδό τους.

Young Learners English (YLE): Starters: Είναι η πρώτη από τις τρεις εξετάσεις YLE που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μαθητές μεταξύ 7 και 12 ετών. Το Cambridge English: Starters αποτελεί το πρώτο βήμα στην εκπαιδευτική διαδρομή του παιδιού σας, εισάγοντάς το στο γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλούμενης Αγγλικής, με μέθοδο που διασκεδάζει και κινητοποιεί.

Young Learners English (YLE): Movers: Eίναι η δεύτερη από τις τρεις εξετάσεις σχεδιασμένες ειδικά για μαθητές σχολείου μεταξύ 7 και 12 ετών. Το Cambridge English: Movers δείχνει ότι ένα παιδί έχει αρχίσει να κατακτά ένα πολύ βασικό επίπεδο.

Young Learners English (YLE): Flyers: Είναι η πιο προχωρημένη από τις τρεις εξετάσεις που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μαθητές σχολείου μεταξύ 7 και 12 ετών. Το Cambridge English: Flyers δείχνει ότι ένα παιδί χειρίζεται το γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλούμενης Αγγλικής σε βασικό επίπεδο.

Γνωστό και ως Key English Test (KET) for Schools, πιστοποιεί το κατά πόσο ένας μαθητής είναι σε θέση να χειρίζεται το γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλούμενης Αγγλικής σε βασικό επίπεδο.

Το Key English Test (KET), αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 στην κλίμακα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν είτε σε γραπτή (paper-based) είτε σε ηλεκτρονική (computer-based) μορφή.

Το KET απευθύνεται σε υποψηφίους που επιθυμούν:

a. να κατανοούν και να χρησιμοποιούν βασικές φράσεις και εκφράσεις
b. να θέτουν και να απαντούν σε βασικές ερωτήσεις για τον εαυτό τους
c. να επικοινωνούν με ομιλητές της Αγγλικής που μιλούν αργά και καθαρά
d. να κρατούν σύντομες και απλές σημειώσεις.

Το Cambridge English: Key for Schools ακολουθεί ακριβώς την ίδια μορφή και επίπεδο με το Cambridge English: Key. Η μόνη διαφορά είναι ότι το περιεχόμενο και η θεματολογία του Cambridge English: Key for Schools έχουν σχεδιαστεί ειδικά ώστε να απευθύνονται στα ενδιαφέροντα και στις εμπειρίες μαθητών σχολικής ηλικίας.

Το Cambridge English: Key for Schools αναγνωρίζεται από πολλές εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

Οι εξετάσεις School Tests for Young Learners of English (STYLE) έχουν σχεδιαστεί για μαθητές νεαρής ηλικίας, 7-12 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν αντικειμενική αξιολόγηση του επιπέδου γλωσσομάθειάς τους στην Αγγλική ως δεύτερη ή άλλη γλώσσα σε επίπεδο αρχαρίων.

Οι εξετάσεις STYLE Level 1 παρέχουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής στο επίπεδο Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Οι εξετάσεις STYLE Level 2 παρέχουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής σε επίπεδο μεταξύ των επιπέδων Α1 και Α2 του CEFR.

Οι εξετάσεις STYLE Level 3 παρέχουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής στο επίπεδο Α2 του CEFR.

Τέλος, οι εξετάσεις STYLE Level 4 παρέχουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής στο ανώτατο σημείο του επιπέδου Α2 του CEFR.

Οι εξετάσεις εξετάζουν την επικοινωνιακή ικανότητα σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες όπως κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου και κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου καθώς και λεξιλόγιο και γραμματική.

Οι εξετάσεις STYLE αναπτύσσονται από το Hellenic American University. Όλα τα μέρη των εξετάσεων συμμορφώνονται προς συγκεκριμένους κανονισμούς ειδικούς και εξεταστικές προδιαγραφές.

Τα ερωτήματα προαξιολογούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι είναι τυποποιημένα και έγκυρα. Ειδική φροντίδα αποδίδεται ώστε οι εξετάσεις να είναι ισότιμες και προσβάσιμες προς όλους τους υποψήφιους.

Γνωστό και ως Preliminary English Test (PET) for Schools, πιστοποιεί το κατά πόσο ένας μαθητής είναι σε θέση να χειρίζεται το γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλούμενης Αγγλικής σε μέσο επίπεδο.

Το Cambridge English: Preliminary for Schools αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και απευθύνεται σε μαθητές που θέλουν:

a. να καταλαβαίνουν τα βασικά σημεία άμεσων οδηγιών ή δημόσιων ανακοινώσεων
b. να αντιμετωπίζουν καθημερινές καταστάσεις όταν βγαίνουν έξω
c. να θέτουν απλές ερωτήσεις και d. να παίρνουν μέρος σε πραγματικές συζητήσεις με φίλους, την οικογένεια και στο σχολείο τους
e. να συντάσσουν επιστολές ή να κρατούν σημειώσεις πάνω σε οικεία ζητήματα

Το Cambridge English: Preliminary for Schools ακολουθεί πιστά τη μορφή και τις ερωτήσεις του επιπέδου του Cambridge English: Preliminary, γνωστό και ως Preliminary English Test (PET). Η μόνη διαφορά είναι ότι το περιεχόμενο και η θεματολογία του Cambridge English: Preliminary for Schools έχουν σχεδιαστεί ειδικά ώστε να απευθύνονται στα ενδιαφέροντα και στις εμπειρίες μαθητών σχολικής ηλικίας.

Το PET είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο B1.

Το BCCE™ είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1, όπως αυτό ορίζεται από το CEFR. Διεξάγεται διεθνώς και αναπτύσσεται από το Hellenic American University.

Το BCCE™ είναι κατάλληλο για εφήβους και ενήλικες οι οποίοι επιθυμούν να αποδείξουν ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν βασικές επικοινωνιακές λειτουργίες στην Αγγλική γλώσσα αλλά, ταυτόχρονα, δεν είναι προετοιμασμένοι για ανώτερου επιπέδου εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση BCCE™ αποκτούν ένα πιστοποιητικό το οποίο τεκμηριώνει το επίπεδο των Αγγλικών τους για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς ή προσωπικούς στόχους.

Το BCCE™ είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β1.

Το πιστοποιητικό BCCE™ μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη βασικής γλωσσικής ικανότητας στον ιδιωτικό τομέα και για περαιτέρω σπουδές.

Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση ΝΟCN (National Open College Network) γίνονται με την τεχνογνωσία και την ποιότητα της PALSO και τα 33 χρόνια εμπειρίας της.

Το ΝΟCN (National Open College Network) δημιουργήθηκε το 1987 και έχει συνεργασία με πάνω από 2.500 κέντρα στη Βρετανία, ενώ παρέχει πιστοποίηση για πάνω από 400 αναγνωρισμένα προσόντα και έχει συνεργασίες με πλήθος χωρών.

Είναι ένα τεστ βασισμένο σε αληθινά σενάρια, σχεδιασμένο για χρήστες που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά, για καθημερινή η επαγγελματική χρήση, για αναγνώριση του επιπέδου της γλώσσας τους, για σπουδές.

Ο εξεταζόμενος πρέπει να περάσει την βάση και στις 4 δεξιότητες. Οι εξετάσεις γίνονται δυο φορές το χρόνο (Μάιο και Δεκέμβριο), ενώ τα αποτελέσματα αναρτώνται μέσα σε 9 εβδομάδες μετά τις εξετάσεις και τα πιστοποιητικά δίνονται 2 μήνες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

Το περιεχόμενο των εξετάσεων βασίζεται σε καθημερινές καταστάσεις.

Από το επίπεδο B1 έως το Γ2 διατηρείται η ίδια τυπολογία πολλαπλής επιλογής όπως και ο βαθμός επιτυχίας στο 51%. Έτσι ο μαθητής δεν χρειάζεται προσαρμογή από το ένα επίπεδο στο άλλο.

Το NOCN πληροί όλες τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις και γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.

To ESB (English Speaking Board) είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιστοποιημένους εξεταστικούς φορείς της Μεγάλης Βρετανίας, διαπιστευμένος από την αρμόδια αρχή της Αγγλίας (Ofqual).

Με 64 χρόνια εμπειρίας (ιδρύθηκε το 1953), έχει σήμερα εξελιχθεί σε έναν διεθνή οργανισμό που δραστηριοποιείται εκτεταμένα εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία, στην Ευρώπη και στην Άπω Ανατολή.

Οι εξετάσεις ESB είναι πλήρως αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ στα τέσσερα επίπεδα (Β1, Β2, Γ1, Γ2). Tα χορηγούμενα πιστοποιητικά γίνονται πλήρως δεκτά για διορισμό στο Δημόσιο.

Αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π. & προτεινόμενο από UCAS.

Το Cambridge English: First for Schools (First Certificate in English – FCE for Schools) είναι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μέσου-ανώτερου επιπέδου.

Σχεδιάστηκε το 2010 ως διαφορετική έκδοση του Cambridge English: First (FCE) με περιεχόμενο και θέματα που απευθύνονται ειδικά στα ενδιαφέροντα και στις εμπειρίες μαθητών σχολικής ηλικίας.

Το Cambridge English: First for Schools αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 στην κλίμακα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν είτε σε γραπτή (paper-based) είτε σε ηλεκτρονική (computer-based) μορφή.

Απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν:

a. να αρχίσουν να εργάζονται σε αγγλόφωνο περιβάλλον
b. να σπουδάσουν σε μέσο-ανώτερο επίπεδο, όπως τα μαθήματα foundation ή pathway

Το Cambridge English: First for Schools ακολουθεί πιστά την ίδια μορφή και επίπεδο και οδηγεί στο ίδιο διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο γλωσσομάθειας Cambridge English: First του Cambridge ESOL.

Ακολουθεί τις εξετάσεις χαμηλότερου επιπέδου Cambridge English: Key for Schools και Cambridge English: Preliminary for Schools.

Το FCE for Schools είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο B2.

Η Εξέταση για το Πιστοποιητικό Επαρκούς Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Competency in English Competency) δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου του Michigan και της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης το 1992.

Για τη δημιουργία και ανάπτυξη των εξετάσεων αυτών, το Πανεπιστήμιο του Michigan αξιοποίησε την πολύχρονη πείρα του στη διδασκαλία της Αγγλικής και στην ανάπτυξη και διεξαγωγή εξετάσεων, ειδικά στο χώρο της γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

Το πιστοποιητικό Competency αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR).

Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

Το ECCE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες κλπ) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2.

Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτού του επιπέδου.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του Certificate of English Language Competency του Michigan State University (MSU-CELC) αποτελούνται από τέσσερα μέρη, σχεδιασμένα για να αξιολογούν τη γλωσσική ικανότητα στα αγγλικά σε επίπεδο Β2 και στις τέσσερις ενότητες (Παραγωγή γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ).

Οι εξετάσεις MSU-CELC απευθύνονται σε υποψήφιους που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 6 χρόνια διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών και σε όλους όσους έχουν κατακτήσει ένα ανώτερο-μέσο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να ανταποκρίνονται σε καθημερινές καταστάσεις χωρίς καμία δυσκολία.

Τα πτυχία του MSU μπορούν να ανοίξουν την πόρτα σε πολλές ευκαιρίες τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και επαγγελματικό επίπεδο, καθώς είναι αναγνωρισμένες από τον ΑΣΕΠ, αλλά και οι μοναδικές στην Ελλάδα που υποστηρίζονται πλήρως από το Ίδρυμα Fulbright.

Το πιστοποιητικό ALCE™ είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1, όπως αυτό ορίζεται από το CEFR. Διεξάγεται διεθνώς και αναπτύσσεται από το Hellenic American University.

Το ALCE™ παρέχεται και βαθμολογείται από το Hellenic American University. Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση ALCE™ αποκτούν ένα πιστοποιητικό το οποίο τεκμηριώνει το επίπεδο των Αγγλικών τους για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς ή προσωπικούς στόχους.

Το ALCE™ είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ1.

Το πιστοποιητικό ALCE™ μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη γλωσσικής ικανότητας στον ιδιωτικό τομέα και για περαιτέρω σπουδές.

Το Cambridge English: Advanced, γνωστό και ως Certificate in Advanced English (CAE) είναι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην Αγγλική ανώτερου επιπέδου που ανταποκρίνεται σε απαιτητικά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά περιβάλλοντα και αναγνωρίζεται επίσημα από πανεπιστήμια, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο.

To Cambridge English: Advanced αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ1 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν είτε σε γραπτή (paper-based) είτε σε ηλεκτρονική (computer-based) μορφή.

Συνήθως απευθύνεται σε όσους έχουν υψηλές επιδόσεις στην εκμάθηση της Αγγλικής και επιδιώκουν:

a. να ακολουθήσουν ακαδημαϊκές σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου
b. να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε διοικητικό και επαγγελματικό επίπεδο
c. να συμμετέχουν με αυτοπεποίθηση σε επαγγελματικές συναντήσεις ή ακαδημαϊκά μαθήματα και σεμινάρια
d. να διεξάγουν περίπλοκες και απαιτητικές έρευνες

Το CAE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ1.

Το Cambridge English: Proficiency, γνωστό και ως Certificate of Proficiency in English (CPE), είναι υψηλού επιπέδου πιστοποίηση που αναγνωρίζεται επίσημα από πανεπιστήμια, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο. 

Το Cambridge English: Proficiency αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν είτε σε γραπτή (paper-based) είτε σε ηλεκτρονική (computer-based) μορφή.

Το Cambridge English: Proficiency απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν κατακτήσει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην Αγγλική και επιθυμούν:

a. να μελετούν απαιτητικά αντικείμενα υψηλού επιπέδου συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών
b. να εμπλέκονται ενεργητικά στην ακαδημαϊκή ζωή συμμετέχοντας με αυτοπεποίθηση σε μαθήματα και σεμινάρια
c. να ηγούνται περίπλοκων και απαιτητικών ερευνών
d. να διαπραγματεύονται και να πείθουν με αποτελεσματικότητα σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στο διεθνές επιχειρηματικό πεδίο

Το CPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2.

Το Πανεπιστήμιο του Michigan έχει ορίσει την Ελληνοαμερικανική Ένωση ως επίσημο εκπρόσωπό του στην Ελλάδα για την Εξέταση για το Πιστοποιητικό Άριστης Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Proficiency in English) από το 1957. 

Το πιστοποιητικό Proficiency αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Το ECPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2.

Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. 

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου Certificate of English Language Proficiency του Michigan State University βασίζονται σε ένα τεστ που χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, σχεδιασμένο για να αξιολογεί τη γλωσσική ικανότητα στα αγγλικά σε επίπεδο Γ2 και στις τέσσερις ενότητες (Παραγωγή γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ).

Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην αγγλική καθομιλουμένη γλώσσα που χρησιμοποιείται από έναν μορφωμένο ομιλητή παρά στην εξειδικευμένη γλώσσα που χρησιμοποιείται για ακαδημαϊκούς σκοπούς.

Οι εξετάσεις MSU-CELP απευθύνονται σε υποψήφιους που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 8 χρόνια διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών και σε όλους όσους έχουν κατακτήσει ένα προχωρημένο, ανώτερο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να ανταποκρίνονται σε καθημερινές αλλά και επίσημες καταστάσεις χωρίς καμία δυσκολία.

Τα πτυχία του MSU μπορούν να ανοίξουν την πόρτα σε πολλές ευκαιρίες τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και επαγγελματικό επίπεδο, καθώς είναι αναγνωρισμένες από τον ΑΣΕΠ, αλλά και οι μοναδικές στην Ελλάδα που υποστηρίζονται πλήρως από το Ίδρυμα Fulbright.

Από την ίδρυσή του το 1947, το ETS προωθεί παγκοσμίως την ποιότητα και την ισοτιμία στην εκπαίδευση και δημιουργεί μεθόδους αξιολόγησης οι οποίες βασίζονται σε εντατικές έρευνες.

Το ETS αναπτύσσει, διεξάγει και βαθμολογεί περισσότερα από 50 εκατομμύρια τεστ ετησίως – όπως τα TOEFL®, TOEIC®, GRE® και οι αξιολογήσεις The Praxis Series™ – σε περισσότερες από 180 χώρες και 9000 τοποθεσίες παγκοσμίως.

Test of English for International Communication (TOEIC® Listening and Reading): Το TOEIC® Listening and Reading απευθύνεται σε υποψηφίους που θέλουν να αποδείξουν την ικανότητά τους στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας στο καθημερινό ή εργασιακό τους περιβάλλον.

Test of English as a Foreign Language (TOEFL®): Το TOEFL® δημιουργήθηκε για φοιτητές ή υποψήφιους φοιτητές που ζητούν να γίνουν δεκτοί σε κολέγια και πανεπιστήμια για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές.

SAT®: Οι εξετάσεις SAT Reasoning™ (SAT®) και SAT Subject™ έχουν σχεδιαστεί για υποψήφιους που επιθυμούν να κάνουν αίτηση σε προπτυχιακά προγράμματα αμερικανικών πανεπιστημίων. Οι εξετάσεις SAT® ανήκουν στο College Board, έναν μη κερδοσκοπικό ιδιωτικό οργανισμό.

Πρωτοπόροι στην εκπαίδευση αγγλικών

Τα προγράμματά μας είναι σχεδιασμένα όχι μόνον για να επιτύχετε στις εξετάσεις για τα σημαντικότερα πιστοποιητικά σε μεσαίο (Lower), ανώτερο (Advanced) και ανώτατο (Proficiency) επίπεδο στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο αλλά για να σας προσφέρουν ουσιαστικές γνώσεις και εφόδια για την προσωπική & επαγγελματική σας ζωή.

Το πρότυπο κέντρο ξένων γλωσσών & σχολικής μελέτης Διαβάτη Μαρία ιδρύθηκε το 2002 και έως σήμερα λειτουργεί σταθερά με την ίδια φιλοσοφία και τον ίδιο σκοπό – την παροχή ποιοτικής διδασκαλίας με άριστο παιδαγωγικό χαρακτήρα στον κάθε μαθητή ξεχωριστά.