ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Μαθήματα σε Τάξη, Online, Blended, Ιδιαίτερα
ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
Κέντρο Ξένων Γλωσσών Παγκράτι - Μαρία Διαβάτη
Κέντρο Ξένων Γλωσσών Παγκράτι - Μαρία Διαβάτη

Πρωτοπόροι στην εκπαίδευση αγγλικών

Τα προγράμματά μας είναι σχεδιασμένα όχι μόνον για να επιτύχετε στις εξετάσεις για τα σημαντικότερα πιστοποιητικά σε μεσαίο (Lower), ανώτερο (Advanced) και ανώτατο (Proficiency) επίπεδο στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο αλλά για να σας προσφέρουν ουσιαστικές γνώσεις και εφόδια για την προσωπική & επαγγελματική σας ζωή.

Γιατί να μας προτιμήσετε

✅ Ολιγομελή τμήματα για παιδιά και ενήλικες

✅ Σχολική μελέτη για παιδιά Δημοτικού & Γυμνασίου

✅ CLIL TO SUCCEED: Συνδυασμένη Εκμάθηση Επιστημονικού Αντικειμένου & Ξένης Γλώσσας

✅ Εγγραφές όλο το χρόνο – Ομοιογενή τμήματα μαθησιακού επιπέδου και ηλικίας

✅ 4 μοντέλα εκμάθησης – Μαθήματα σε Τάξη, Online, Blended, Ιδιαίτερα

✅ Χρήση διαδραστικού υλικού τελευταίας τεχνολογίας

✅ Enhanced Deeper Learning with Virtual Reality Technology

✅ Μαθήματα Public Speaking / Δημόσιας Ομιλίας στα Αγγλικά

✅ Μαθήματα Business English – Αγγλικά Για Επαγγελματίες & Στελέχη Επιχειρήσεων

Νέες εγκαταστάσεις με διάκριση στους 5 καλύτερους χώρους εκμάθησης πανελληνίως

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Παγκράτι - Μαρία Διαβάτη
Κέντρο Ξένων Γλωσσών Παγκράτι - Μαρία Διαβάτη

Νέο Παράρτημα στο Παγκράτι

Το πρότυπο κέντρο ξένων γλωσσών & σχολικής μελέτης Διαβάτη Μαρία ιδρύθηκε το 2002 και έως σήμερα λειτουργεί σταθερά με την ίδια φιλοσοφία και τον ίδιο σκοπό – την παροχή ποιοτικής διδασκαλίας με άριστο παιδαγωγικό χαρακτήρα στον κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Από τον Απρίλιο, κοντά σας με νέο υπερσύγχρονο κέντρο εκπαίδευσης στο Παγκράτι.

Building independent and creative thinkers

Maria Diavati Language School